Objectius

Actualment els objectius de la Biblioteca de Garriguella tenen present les següents funcions:

Contribuir essencialment a l’educació, informació, comunicació i entreteniment dels ciutadans i ciutadanes de Garriguella.

Fomentar la lectura, donant orientació per a la cerca de material i afavorint la creativitat.

Permetre l’accés a la informació, sense cap impediment, tant als ciutadans com a les institucions, afavorint la democratització de la informació.