Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1828 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació de la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a mig econòmic/laboral
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1827 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació de la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a d'administració general-adjunt a Secretaria
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1826 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació de la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura d'una plaça d'auxiliar administratiu/va
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1825 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació de la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1707 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte tècnic
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1684 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 913 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 723 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci de l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 582 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Garriguella per a l'establiment d'una zona d'equipaments comunitaris de serveis tècnics (clau 3i)
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 2 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial del modificat del projecte bàsic i executiu d'equipament de serveis i d'activitats sòcioculturals i recreatives de Garriguella