Edictes bop

Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6627 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 7 reguladora de les taxes per a la realització d'activitats i prestació de serveis municipals diversos
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6626 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6369 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de la relació de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6368 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6214 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva del projecte de divisió poligonal del sector UA-4
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6105 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4977 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 100-0 Edicte: 4568 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial, novament, de la relació de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 100-0 Edicte: 4567 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial, novament, del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 91-0 Edicte: 4201 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament en relació a la classificació de l'àmbit d'una part de la finca de Can Trobat