Edictes bop

Exercici: 2021 Bop: 66-0 Edicte: 2753 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de peó de brigada i neteja
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2244 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2226 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació provisional de l'acord de modificació de les Ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1232 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació provisional d'una ordenança
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1231 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1042 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Correcció d'errades de l'anunci sobre l'expedient de ruïna d'un bloc de nínxols del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 377 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Modificació del cartipàs municipal
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10169 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Modificació de les retribucions d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 49 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura i manteniment anual de la franja exterior de protecció al voltant de les instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions
Exercici: 2021 Bop: 3-0 Edicte: 10065 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació pressupostària