Edictes bop

Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4468 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació de la convocatòria i les bases per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es de la Llar d'Infants Municipal Arrels de Garriguella
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3748 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva del Reglament del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3714 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3581 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020, a efectes de l'aplicació del Pla de mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19 a Garriguella
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3373 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Correcció d'errades de l'edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir les possibles vacants en el lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3537 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial del Projecte executiu de condicionament de la xarxa d'aigua potable de Garriguella de Baix
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3529 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma de la xarxa d'enllumenat públic del quadre número 5 de Garriguella
Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 3047 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació de la convocatòria i les bases per a la creació d'una borsa de tècnics/ques auxiliars de biblioteca
Exercici: 2020 Bop: 64-0 Edicte: 2238 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació de personal
Exercici: 2020 Bop: 47-0 Edicte: 1717 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020