Edictes bop

Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5636 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la prestació del servei de llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5483 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial del Projecte executiu de condicionament del paviment dels carrers adjacents de Garriguella
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5526 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial de la relació de llocs de treball
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4658 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació d'estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 4104 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3533 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la prestació del servei de llar d'infants i casalet d'estiu
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3361 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3261 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3251 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3112 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial d'un projecte tècnic