Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3093 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de la relació d'admesos i exclosos per prendre part en la convocatòria del concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim de contractació laboral, d'una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca, grup C1
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3092 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de la relació d'admesos i exclosos per prendre part en la convocatòria del concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim de contractació laboral, d'una plaça de l'escala d'administració general, subescala tècnica, lloc de treball de tècnic/a mig econòmic/ laboral
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3091 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos per prendre part en el concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim de contractació laboral, d'una plaça de l'escala d'administració general, subescala administrativa, lloc de treball d'auxiliar administratiu/va
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 3070 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA i PEDRET i MARZÀ Anunci d'aprovació inicial del Projecte executiu per a la connexió de la xarxa d'aigua en alta entre els municipis de Pau i Pedret i Marzà i subministrament als masos de Pau
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2423 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'informació pública d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2420 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'informació pública d'un expedient per a l'alteració de la qualificació jurídica d'uns fons de la biblioteca municipal
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2328 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de rectificació
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1828 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació de la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a mig econòmic/laboral
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1827 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació de la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a d'administració general-adjunt a Secretaria
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1826 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació de la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura d'una plaça d'auxiliar administratiu/va