Edictes bop

Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9541 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9543 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9540 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació provisional de l'acord de modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9179 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci de l'oferta d'ocupació pública per als exercicis 2018 i 2019
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8191 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'instrucció d'un expedient per a l'alteració de la qualificació jurídica d'uns fons de la biblioteca municipal de Garriguella
Exercici: 2018 Bop: 181-0 Edicte: 8093 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.7, reguladora de les taxes per a la realització d'activitats i prestació de serveis municipals diversos
Exercici: 2018 Bop: 181-0 Edicte: 8092 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, condicionada a la recepció de la resolució d'aprovació, per part del Servei Públic d'ocupació de Catalunya, segons l'ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/1779/2018
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6627 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 7 reguladora de les taxes per a la realització d'activitats i prestació de serveis municipals diversos
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6626 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6369 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de la relació de llocs de treball