Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5538 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de convocatòria per cobrir les places de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5426 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte relatiu als membres de la corporació amb dedicació i a la fixació de les retribucions per assistències
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5365 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte referent a la formació del cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4646 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general de la Mancomunitat per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4459 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament de la biblioteca municipal "Bonaventura Carles Aribau"
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4232 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractacions de personal laboral temporal per raó de màxima urgència
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4231 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3093 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de la relació d'admesos i exclosos per prendre part en la convocatòria del concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim de contractació laboral, d'una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca, grup C1
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3092 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de la relació d'admesos i exclosos per prendre part en la convocatòria del concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim de contractació laboral, d'una plaça de l'escala d'administració general, subescala tècnica, lloc de treball de tècnic/a mig econòmic/ laboral
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3091 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos per prendre part en el concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim de contractació laboral, d'una plaça de l'escala d'administració general, subescala administrativa, lloc de treball d'auxiliar administratiu/va