Edictes bop

Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10560 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Informació pública dels expedients de modificació de crèdit GC 3/2022 i GC 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10383 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial del Projecte de divisió poligonal de la Unitat d'Actuació UA-3
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10379 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2022 Bop: 222-0 Edicte: 10158 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Informació pública de cinc expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9867 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9471 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8809 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la prestació del Servei de llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 189-0 Edicte: 8621 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8144 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació de les bases i la convocatòria dels processos selectius per a cobrir dues places de tècnics/ques d'educació infantil
Exercici: 2022 Bop: 165-0 Edicte: 7752 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva d'un projecte