Edictes bop

Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 864 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial del pressupost per a 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 862 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial Reglament del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 859 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 700 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació de personal
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 405 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació de personal laboral eventual per excés de tasques
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 376 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de modificació Ordenança Fiscal General de gestió, inspecció i recaptació
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 344 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Convocatòria per a cobrir les places de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2020 Bop: 13-0 Edicte: 326 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de modificació de les Ordenances Fiscals
Exercici: 2019 Bop: 236-0 Edicte: 9722 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU I PALAU-SAVERDERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa de clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9629 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de substitució temporal d'un membre de la Junta de Govern Local