Edictes bop

Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8546 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021 - Exp. X2021000106
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8545 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8190 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació en el marc de Garantia Juvenil
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 8069 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial de dos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 8037 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Modificació del cartipàs municipal
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7931 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Exposició pública del Compte general de 2020
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7802 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de preus públics
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7652 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació de personal
Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7355 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7040 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Ampliació del termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria per a joves beneficiaris del programa Garantia Juvenil a Catalunya 2021