Edictes bop

Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10169 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Modificació de les retribucions d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 49 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura i manteniment anual de la franja exterior de protecció al voltant de les instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions
Exercici: 2021 Bop: 3-0 Edicte: 10065 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació pressupostària
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10107 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9777 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 9096 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8563 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8427 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Exposició pública del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Garriguella
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8359 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Informació pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8352 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovació inicial de l'Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura i manteniment anual de la franja exterior de protecció al voltant de les instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions