Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 2 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial del modificat del projecte bàsic i executiu d'equipament de serveis i d'activitats sòcioculturals i recreatives de Garriguella
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11140 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11181 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10503 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9541 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9543 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9540 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació provisional de l'acord de modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9179 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci de l'oferta d'ocupació pública per als exercicis 2018 i 2019
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8191 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'instrucció d'un expedient per a l'alteració de la qualificació jurídica d'uns fons de la biblioteca municipal de Garriguella
Exercici: 2018 Bop: 181-0 Edicte: 8093 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.7, reguladora de les taxes per a la realització d'activitats i prestació de serveis municipals diversos