Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6894 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci de contractació de personal
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6764 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci de contractació de personal
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6674 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de rectificació
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6606 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'instrucció d'un expedient per a l'alteració de la qualificació jurídica d'uns fons de la biblioteca municipal de Garriguella
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6535 AJUNTAMENT DE PERALADA Edicte d'aprovació inicial del Text Refós la Modificació puntual número 4 del POUM de Peralada en l'àmbit del carrer Nou de Sant Joan i carrer Garriguella
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5993 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5538 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de convocatòria per cobrir les places de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5426 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte relatiu als membres de la corporació amb dedicació i a la fixació de les retribucions per assistències
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5365 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte referent a la formació del cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4646 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general de la Mancomunitat per a 2019