Edictes bop

Exercici: 2018 Bop: 181-0 Edicte: 8093 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.7, reguladora de les taxes per a la realització d'activitats i prestació de serveis municipals diversos
Exercici: 2018 Bop: 181-0 Edicte: 8092 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, condicionada a la recepció de la resolució d'aprovació, per part del Servei Públic d'ocupació de Catalunya, segons l'ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/1779/2018
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6627 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 7 reguladora de les taxes per a la realització d'activitats i prestació de serveis municipals diversos
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6626 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6369 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva de la relació de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6368 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6214 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació definitiva del projecte de divisió poligonal del sector UA-4
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6105 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4977 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 100-0 Edicte: 4568 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació inicial, novament, de la relació de llocs de treball