Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8963 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8673 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de contractació de personal en pràctiques
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8580 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'exposició pública de la modificació del Reglament de la biblioteca municipal "Bonaventura Carles Aribau" de Garriguella
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8579 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8390 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 1: Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8389 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Anunci d'aprovació provisional de l'acord de modificació de les ordenances fiscals que han de regir per al proper exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8170 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7740 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7804 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7581 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA Edicte d'informació pública d'una memòria valorada